Om Ingunn Milly Hansen

Jeg er kunsthåndverker og bor og arbeider i Bodø. Jeg jobber med tekstile materialer, hovedsakelig  veving, i et abstrakt formspråk.

Det visuelle og håndverket står ofte i sentrum. Jeg ser på ting rundt meg, i byen og i naturen, som gir inspirasjon og blir til visuelle objekter uttrykt gjennom materialet og håndverket. 

Jeg er også opptatt av mønster i forskjellige former. Det kan være mønster i en tekstil, gamle tradisjonsmønster som selburosa, flatvevens bindemønster, ornamenter, border, mønster i en overflate, et maleri eller i en arkitektonisk detalj.

Dette gir meg inspirasjon til å skape nye arbeider hvor jeg tar med meg litt av tradisjonen og skaper nye uttrykk.

Gjenbruk blir et viktig stikkord, både i form av mønsterbruk og materialbruk.

Gjennbruk av ullplagg som blir filtet til ullstoff. Plastposer som vi drar med oss hjem fra handleturen, gamle ullpledd osv.

De siste årene har jeg jobbet mye med nylon/polyestersnøre som er et syntetisk, industrielt framstilt materiale, og kan dermed oppleves som frigjort fra håndverkstradisjonen, men for meg er det glatte og glansfulle materialet med på å forsterke det uttrykket jeg vil ha frem.Til disse arbeidene har jeg brukt teknikken ikat. Ikat handler om å reservere tråder i renning og eller innslag, gjennom knyting før farging.

Parallelt med mitt kunstnerskap har jeg vært aktiv som kunstkonsulent,kurator og kunstformidler. Blant annet som kunstkonsulent for KORO (kunst i offentlige rom).Kurator for Bodø Bienale. Kunstformidler gjennom DKS med kunstprosjekter for barn og unge og som kunst og håndverkslærer i ungdomsskolen. For mer informasjon om kunstnerisk virksomhet se CV.

Meldlem av NK, NTK, NBK.