Om Ingunn Milly Hansen

Kunsthåndverker.

Arbeider i tekstile materialer i hovedsak med vev.
Den rike tekstile mønstertradisjonen og ruteåkle er et forbilde, men jeg henter også inspirasjon fra arkitektur og abstrakt maleri.

Jeg lager tepper og sjal.

I teppene er det flatvevens gitte repetisjoner, geometriske konstruksjonsprinsipper, samt tekstilmaterialets variable overflater og bevegelser som danner utgangspunktet for min interesse for den mønstrede flaten.

I noen tepper har jeg jobbet med plastposer. Plastposer er et materiale som for de fleste har liten egenverdi, men ved bearbeiding, bretting og søm får de en ny funksjon og verdi.  Arbeidene inneholder flere lag med kontraster, både i materialets overflate, tekstur, innhold og tittel.

I andre tepper er materialet tovet ullstoff. For det meste brukte ullplagg eller gamle ullpledd. Stoffet toves og farges inn, klippes til, settes sammen og syes deretter for hånd.

I sjalene jobber jeg med rute og stripekomposisjoner som har uendelige muligheter.

Jeg har jobbet mye med formidling, som lærer i kunst og håndverk og gjennom den Kulturelle Skolesekken.Jeg jobber også som kunstkonsulent for kunst i offentlige rom (KORO).


For mer informasjon om kunstnerisk virksomhet se CV.

Meldlem av Norke Kunsthåndtverkere.